ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI BEIDAUD
 
Str.Primariei nr.21 cod postal 827010; tel: 0240 564848;; fax: 0372 891 752; e-mail: primariabeidaud@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Beidaud: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Hotararea Nr 26 privind nomenclatorul stradal - comuna Beidaud, judetul Tulcea 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144433800009-10-2015
2 H O T A R A R E A Nr.9 alegere presedinte de sedinta 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
3 H O T A R A R E A Nr.10 validare mandate consilieri Rachita Toader si Cristea Gicu 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
4 H O T A R A R E A Nr.11 alegerea viceprimarului - Pasata Sterica 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Beidaud - Toate drepturile rezervate