ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI BEIDAUD
 
Str.Primariei nr.21 cod postal 827010; tel: 0240 564848;; fax: 0372 891 752; e-mail: primariabeidaud@yahoo.com       

>>> Funcţionarii din cadrul Primăriei BEIDAUD

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

Primar: CAMBURI CONSTANTIN
Viceprimar: PASATA STERICA
Secretar: VRISCU IOANA

Consiliul Local al Comunei BEIDAUD

Funcţionarii din cadrul Primăriei Comunei BEIDAUD

Nr Nume Prenume Funcţia Funcţionar Public Compartiment /Serviciu
1 MIHAI ANA-MARIA referent de specialitate da asistenta sociala
2 POPESCU SMARANDA bibliotecar nu Biblioteca
3 DUZA VIOREL referent da cheltuieli
4 ENE MARIANA referent da cheltuieli
5 STOICA MARIANA guard nu registru agrcol,urbanism,domeniu public si privat
6 JIANU MARIA referent da registru agricol, urbanism,administrare domeniu public si privat
7 POPESCU VICTOR muncitor nu registru agricol,urbanim,administrare domeniu public si privat
8 POPESCU ELENA referent da Registrul agricol, urbanism, administrare domeniu public si privat
9 VRISCU COSTICA referent de specialitate da Registrul agricol, urbanism, administrare domneiu public si privat
10 COSTEA VASILICA DANIELA referent de specialitate da venituri
11 TARALUNGA STEFAN casier da venituri


Din totalul de 8 funcţionari publici:
3 au studii superioare;
3 au absolvit cursuri de specialitate în domeniul în care activează;
  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Beidaud - Toate drepturile rezervate